مبلمان فضای باز حصیری یاسمن

321,900,000 

اشتراک گذاری:

مبلمان فضای باز حصیری یاسمن

مبلمان حصیری یاسمن یک ست 4 نفره است در این ست از 4 صندلی حیاط حصیری یاسمن و یک میز استفاده شده است بافت حصیری پشتی و دسته صندلی و روی میز بافت ستاره ای هست.

بافت ستاره ای حصیر
بافت ستاره ای حصیر