الیاف رتن (حصیری)

این الیاف برای بافت میز و صندلی حصیری، در رنگ ها و طرح های گوناگون، می تواند انتخاب شمای خوش سلیقه باشد.
رنگ ها در مانیتور های مختلف متفاوت دیده می شوند، با کلیک کردن روی هر کدام از الیاف می توانید بافت زیبای آنها را واضح تر مشاهده کنید.

12 طرح و رنگ

الیاف بدون براش

الیاف بدون براش الیافی هستند که در پروسه تولید سطح الیاف با سطح صاف تولید می شوند.

9 طرح و رنگ 

الیاف براش دار

الیاف براش دار الیافی هستند که در پروسه تولید سطح الیاف جلا نمی شود و زیبایی خاصی دارند.

6 طرح و رنگ

الیاف چرم

الیاف چرم الیافی هستند که در پروسه تولید سطح الیاف به صورت چرمی تولید می گردد.

15 طرح و رنگ 

الیاف دوقلو

این الیاف شامل دو نوع تسمه می باشد، یک پهن و دیگری نازک تر.

2 طرح و رنگ 

الیاف چهار خط

سطح آن به گونه ایی است که فکر می کنید چهار لیف بارک کنار هم قرار دارد.