فرم مرجوعی کالا

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mov, avi, mp4, mpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf).