میز حصیری سیکاس

77,000,000 

ارتفاع: 73 سانتیمتر
قطر: 70 سانتیمتر
اشتراک گذاری:

میز حصیری سیکاس

میز حصیری سیکاس یک میز حصیری با رویه تمام بافت و پایه های آلومینیوم است قطر میز 70 سانتی متر و ارتفاع 73 سانتی متر می باشد این میز با صندلی حصیری سیکاس تشکیل ست می دهد.