عکس های ارسال مشتری های خوش سلیقه مبلمان زنبق

راهنمای اندازه ها

ابعاد صندلی باغی فرفورژه زنبق
چپ تا راست(عرض) جلو تا پشت(طول) اندازه نشیمن ارتفاع تا کفی ارتفاع تا بالای پشتی
60 63 50 در 50 45 93
بازگشت بە لیست