عکس های ارسال مشتری های خوش سلیقه مبلمان آنتوریوم

راهنمای اندازه ها

ابعاد صندلی آلومینیومی آنتوریوم
چپ تا راست(عرض) جلو تا پشت(طول) اندازه نشیمن ارتفاع تا کفی ارتفاع تا بالای پشتی
50 50 دایره 40 45 85